Eduskuntavaalitulos avaruudesta, osa 2

Korreloiko puolueiden kannatus taimikonhoidon laadun kanssa? Tutkimme puolueiden kannatuksen ja Terramonitorin kehittämän VESA-indeksin yhteyttä.

Eduskuntavaalitulos avaruudesta, osa 2

Eduskuntavaalit avaruudesta -sarjan ensimmäisessä osassa tutkimme kasvillisuuden määrän ja puolueiden kannatuksen välistä riippuvuutta. Tällä kertaa katse kohdistuu taimikoiden vesakoitumiseen. Korreloiko puolueiden kannatus taimikonhoidon laadun kanssa?

Vesakko tarkoittaa ei kasvatettavaa puustoa, esimerkiksi lehtipuita tai pensaikkoa, jotka haittaavat kasvatettavien puuntaimien kasvua metsässä. Taimikonhoito kuten vesakon poistaminen on tärkeää taimikon elinvoimaisuuden takaamiseksi.

Avaruusdataa tulkitsemalla saimme aikaan tarkan ja kustannustehokkaan taimikoiden vesakoitumisen indeksin, VESA-indeksin. Alla olevat tulokset perustuvat vesakoitumisasteeseen, joka kuvaa korkean VESA-indeksin taimikoiden osuutta kaikista vaalipiirin taimikoista. Mitä korkeampi vesakoitumisaste, sitä enemmän taimikoiden hoitotöitä on tekemättä.

Lisätietoa VESA-indeksistä löydät osoitteesta vesaindeksi.fi.

Savo-Karjalassa vesakoituneimmat taimikot, Lapissa ja Varsinais-Suomessa vähiten vesakoituneet

Tutkimme vesakoitumiastetta vaalipiireittäin, ja löysimme suuria eroja taimikonhoidon laadun suhteen. Lapissa ja Varsinais-Suomessa vesakoituneiden taimikoiden osuus on lähellä 10%, kun Savo-Karjalassa vesakoituneiden taimikoiden osuus on yli 40%. Vesakoitumisen suhteen ei ole havaittavissa selkeää pohjoinen-etelä tai länsi-itä -jakoa.

Vesakoituneiden taimikoiden osuus kaikista vaalipiirin taimikoista.
Taimikoita Nilsiän lähellä korkean vesakoitumisasteen Savo-Karjalan vaalipiirissä. Punaisella väritetyt taimikoilla on hyvin korkea VESA-indeksi ja ovat todennäköisesti vesakoituneita. Vihreä väri kuvaa keskisuurta ja sininen matalan VESA-indeksin arvoa.
Taimikoita Konttajärven lähellä matalan vesakoitumisasteen Lapin vaalipiirissä. Sininen kuvaa matalan VESA-indeksin taimikoita, vihreä keskisuurta VESA-indeksiä.

Suurimpien puolueiden kannatus korreloi vesakoituneiden taimikoiden kanssa

Missä vaalien voittajien kannattajat, siellä vesakkoa. Näin voisi summata SDP:n ja Perussuomalaisten kannatukset, jotka olivat suurempia, mitä suurempi osuus vaalipiirin taimikoista oli vesakoituneita. Metsänhoidon kannalta työsarkaa siis riittää, kun suurempi osuus taimikoista vaatii vesakon poistoa. Korrelaatio on kohtalainen.

SDP:n ja PS:n kannatukset ovat sitä suurempia, mitä suurempi vaalipiirin vesakoitumisaste on.

Pisimmän korren vie kuitenkin Kristillisdemokraattien kannatus, jolla on havaittavissa selvä yhteys vesakoitumisasteeseen.

Kristillisdemokraattien suhteellinen äänisosuus ja vesakoitumisaste vaalipiireittäin.

RKP:n, Kokoomuksen ja Keskustan kannatukset eivät korreloi vesakoitumisasteen kanssa

Alla olevassa kuvassa on esitetty kaikkien puolueiden kannatuksen ja vesakoitumisasteen korrelaatiot. RKP:n, Kokoomuksen ja Keskustan kannatuksella ja vesakoitumisella ei ole yhteyttä. Vasemmistoliittoa ja Vihreitä sen sijaan kannatetaan hieman enemmän vaalipiireissä, jossa taimikoiden vesakoitumista on vähemmän.

Vesakoitumisasteen ja puolueiden kannatusten korrelaatiot.